• 232 Ba Cu - P.3 - Tp. Vũng Tàu
     
  • |
  • +84 2543 533 579
  • |
  • 246A Ba Cu - P.3 - Tp. Vũng Tàu  
|    +84 254 354 08 09

Mắt Kính Salem Luxury Optical Boutique Phiên bản hệ thống 12.0+e-20191106

Thông tin về Mắt Kính Salem Luxury Optical Boutique instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức