True

Salem The Luxury Optical Boutique Phiên bản hệ thống 14.0+e-20230629

Thông tin về Salem The Luxury Optical Boutique instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Social SMS
This is summary
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.