• 232 Ba Cu - P.3 - Tp. Vũng Tàu
     
  • |
  • +84 2543 533 579
  • |
  • 246A Ba Cu - P.3 - Tp. Vũng Tàu  
|    +84 254 354 08 09

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3502410943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 18/11/2019 Phiên bản hệ thống 12.0+e-20191106

Thông tin về Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3502410943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 18/11/2019 instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức